Wattpad

Dục Vọng Đen Tối _ Thánh Yêu

Tên tác phẩm: Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược luyến

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành - 144 chương - HE

Lời mở đầu :

Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp.

...

"Nếu đã chán, vì ... more > (3 pages)


Part 1 of 50 >
Tiếng Việt / 103 votes / 17 comments
uploaded by nunununu
tags /

Recommendations

  1. Chìm Trong Cuộc Yêu - Thánh Yêu
  2. GIẢ YÊU LÀM THẬT - THÁNH YÊU(FULL) [Editor: YuèYing - Nhóm Ngự Cảnh Uyển]
  3. NHÃ ÁI THÀNH TÍNH - THÁNH YÊU (HOÀN)
  4. Ám Dục - Thánh Yêu
  5. [tiểu thuyết] --- ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) --- FULL.

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site