Wattpad

Dục Vọng Đen Tối _ Thánh Yêu

Tên tác phẩm: Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược luyến

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành - 144 chương - HE

Lời mở đầu :

Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp.

...

"Nếu đã chán, vì ... more > (3 pages)


Part 1 of 50 >
Tiếng Việt / 75 votes / 16 comments
uploaded by nunununu
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 10152620 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Chìm Trong Cuộc Yêu - Thánh Yêu (Hoàn)
  2. GIẢ YÊU LÀM THẬT - THÁNH YÊU(FULL) [Editor: YuèYing - Nhóm Ngự Cảnh Uyển]
  3. Mê tính - Thánh yêu (tổng tài)
  4. HÀO MÔN ẨN HÔN - THÁNH YÊU Update [ Ngự Cảnh Uyển ]
  5. Hào môn kinh mộng III - Đừng để lỡ nhau - Ân Tầm
  6. Ám Dục-Full & Ngoại truyện
  7. [tiểu thuyết] --- ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) --- FULL.
  8. Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn Kem
  9. Yêu Giả Làm Thật - Thánh Yêu
  10. HÀO MÔN KINH MỘNG II: KHẾ ƯỚC ĐÀN UKULELE - Ân Tầm

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site