Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

Dục Vọng Đen Tối _ Thánh Yêu

Tên tác phẩm: Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược luyến

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành - 144 chương - HE

Lời mở đầu :

Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp.

...

"Nếu đã chán, vì ... more > (3 pages)


Part 1 of 50 >
Tiếng Việt / 112 votes / 17 comments
uploaded by nunununu
tags /

Recommendations

  1. biến yêu thành cưới 3
  2. Điều kỳ diệu của niềm tin
  3. Hảo muốn giết chết ngươi
  4. 12 chòm sao ;)
  5. Ta đã lạc mất nhau?

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site