Wattpad

Dục Vọng Đen Tối _ Thánh Yêu

Tên tác phẩm: Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược luyến

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành - 144 chương - HE

Lời mở đầu :

Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp.

...

"Nếu đã chán, vì ... more > (3 pages)


Part 1 of 50 >
Tiếng Việt / 89 votes / 17 comments
uploaded by nunununu
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 10152620 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Chìm Trong Cuộc Yêu - Thánh Yêu (Hoàn)
  2. GIẢ YÊU LÀM THẬT - THÁNH YÊU(FULL) [Editor: YuèYing - Nhóm Ngự Cảnh Uyển]
  3. Ám Dục - Thánh Yêu
  4. [tiểu thuyết] --- ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) --- FULL.
  5. Ám Dục-Full & Ngoại truyện
  6. Mê tính - Thánh yêu (tổng tài)
  7. Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác - Ân Tầm
  8. Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời - Ân Tầm
  9. Dụ tình - Lời mời của boss thần bí - Ân Tầm
  10. Yêu Thương - Dạ Mạn

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site