Wattpad

Dục Vọng Đen Tối _ Thánh Yêu

Tên tác phẩm: Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược luyến

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành - 144 chương - HE

Lời mở đầu :

Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp.

...

"Nếu đã chán, vì ... more > (3 pages)


Part 1 of 50 >
Tiếng Việt / 108 votes / 17 comments
uploaded by nunununu
tags /

Recommendations

  1. Niếp Môn-Tâm kỳ như họa_ Ân Tầm (Full)
  2. THÀ ĐỪNG GẶP GỠ - THÁNH YÊU [NGỰ CẢNH UYỂN]
  3. Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen - Ân Tầm
  4. Không gặp khuynh thành không gặp ngươi - Thánh Yêu - NT (HĐ, N)
  5. Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời - Ân Tầm

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site