Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

phan tich bai tho "viet bac" cua TO HUU

Những bài thơ lớn của Tố Hữu đều sáng tác vào những điểm mốc của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bài thơ "Việt Bắc" - kiệt tác của Tố Hữu cúng được sáng tác trong một thời điểm trọng đại của đất nước. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, hoà bình được lập lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung ương Đảng, cán bộ, bộ đội rời Việt Bắc trở v... more > (7 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 22 votes / 25 comments
uploaded by duykhai
tags / vietbac

Recommendations

  1. [Tập Truyện Ngắn] Hồi Ức Thương
  2. Nhắm mắt lại chờ anh
  3. BỨC TRANH TỨ BÌNH TRONG BÀI VIỆT BẮC CỦA TỐ HỮU
  4. tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc
  5. Dàn ý Việt Bắc: Bản tình ca - Bản hùng ca

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site