Wattpad

phan tich bai tho "viet bac" cua TO HUU

Những bài thơ lớn của Tố Hữu đều sáng tác vào những điểm mốc của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bài thơ "Việt Bắc" - kiệt tác của Tố Hữu cúng được sáng tác trong một thời điểm trọng đại của đất nước. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, hoà bình được lập lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung ương Đảng, cán bộ, bộ đội rời Việt Bắc trở v... more > (8 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 16 votes / 22 comments
uploaded by duykhai
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 105895 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Hoàng tử online(Kawi)
  2. phong cach nghe thuat tho To Huu
  3. [TWOSHOT] Giấc Mộng Ngàn Năm , Yulsic | PG/ssvn
  4. U Linh Boss
  5. Trọng sinh chi văn khúc giới - Hạ Lạc Lăng C
  6. Nhat Ky Cong Chua 8
  7. Good Girl Gone Bad Lyric
  8. dat nuoc cua nguyen khoa diem
  9. Việt Bắc - Tố Hữu
  10. Tây tiến full

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site