Wattpad

phan tich bai tho "viet bac" cua TO HUU

Những bài thơ lớn của Tố Hữu đều sáng tác vào những điểm mốc của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bài thơ "Việt Bắc" - kiệt tác của Tố Hữu cúng được sáng tác trong một thời điểm trọng đại của đất nước. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, hoà bình được lập lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung ương Đảng, cán bộ, bộ đội rời Việt Bắc trở v... more > (8 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 16 votes / 22 comments
uploaded by duykhai
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 105895 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. dia li 12
  2. mar du lich
  3. LOP Hoc De-K4E ( CD Y TE Q.NINH )
  4. Bảo tàng cách mạng viêt nam
  5. sach hay
  6. Doc sach va chon ban
  7. cau 15: nguyen tac co ban cua chu nghia Mac- Lenin trong giai quyet van de dan toc
  8. y nghia viec hoc tap nghien cuu tthcm
  9. LICH SU DANG 2
  10. nobel van hoc y hoc kinh te

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site