Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

phan tich bai tho "viet bac" cua TO HUU

Những bài thơ lớn của Tố Hữu đều sáng tác vào những điểm mốc của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bài thơ "Việt Bắc" - kiệt tác của Tố Hữu cúng được sáng tác trong một thời điểm trọng đại của đất nước. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, hoà bình được lập lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung ương Đảng, cán bộ, bộ đội rời Việt Bắc trở v... more > (7 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 19 votes / 22 comments
uploaded by duykhai
tags / vietbac

Recommendations

  1. tai lieu
  2. cam nhan bai tho Tu ay cua To huu
  3. [BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang Lý
  4. (Edit) Trai ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma [Khải nguyên ver]
  5. ( Longfic ) Hợp đồng tình nhân [ Markson / Jark ][ H ] Chuyển ver.

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site