Wattpad

phan tich bai tho "viet bac" cua TO HUU

Những bài thơ lớn của Tố Hữu đều sáng tác vào những điểm mốc của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bài thơ "Việt Bắc" - kiệt tác của Tố Hữu cúng được sáng tác trong một thời điểm trọng đại của đất nước. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, hoà bình được lập lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung ương Đảng, cán bộ, bộ đội rời Việt Bắc trở v... more > (8 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 16 votes / 22 comments
uploaded by duykhai
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 105895 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. vat ly
  2. quan tri du lich lu hanh
  3. hai nguyen ly cua phep bien chung duy vat
  4. Dia li
  5. van hoc 12
  6. Dia li kinh te
  7. bo luat hinh su
  8. nobel van hoc y hoc kinh te
  9. LICH SU DANG 2
  10. 19 cau hoi luat moi truong va chinh sach moi truong

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site