Wattpad

phan tich bai tho "viet bac" cua TO HUU

Những bài thơ lớn của Tố Hữu đều sáng tác vào những điểm mốc của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bài thơ "Việt Bắc" - kiệt tác của Tố Hữu cúng được sáng tác trong một thời điểm trọng đại của đất nước. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, hoà bình được lập lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung ương Đảng, cán bộ, bộ đội rời Việt Bắc trở v... more > (8 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 16 votes / 22 comments
uploaded by duykhai
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 105895 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Tay tien - Quang Dung
  2. dat nuoc cua nguyen khoa diem
  3. phan tich bai tho Tay tien
  4. to huu va viet bac
  5. Ve Dep Nguoi Linh Tay Tien
  6. Tay Tien
  7. viet bac
  8. viet bac
  9. Phan tich dat nuoc _Nguyen Khoa Diem
  10. viet bac

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site