Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

phan tich bai tho "viet bac" cua TO HUU

Những bài thơ lớn của Tố Hữu đều sáng tác vào những điểm mốc của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bài thơ "Việt Bắc" - kiệt tác của Tố Hữu cúng được sáng tác trong một thời điểm trọng đại của đất nước. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, hoà bình được lập lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung ương Đảng, cán bộ, bộ đội rời Việt Bắc trở v... more > (7 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 22 votes / 25 comments
uploaded by duykhai
tags / vietbac

Recommendations

  1. So sánh h/ả đất nước trong Việt Bắc của Tố Hữu & Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm
  2. tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc
  3. Phân tích bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng
  4. BỨC TRANH TỨ BÌNH TRONG BÀI VIỆT BẮC CỦA TỐ HỮU
  5. Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong vợ chồng A Phủ

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site