Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

phan tich bai tho "viet bac" cua TO HUU

Những bài thơ lớn của Tố Hữu đều sáng tác vào những điểm mốc của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bài thơ "Việt Bắc" - kiệt tác của Tố Hữu cúng được sáng tác trong một thời điểm trọng đại của đất nước. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, hoà bình được lập lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung ương Đảng, cán bộ, bộ đội rời Việt Bắc trở v... more > (7 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 22 votes / 25 comments
uploaded by duykhai
tags / vietbac

Recommendations

  1. Phân tích hình ảnh bà Tú trong bài thơ Thương Vợ của Trần Tế Xương
  2. ề: Phân tích bài thơ " Câu cá mùa thu" của nhà thơ Nguyễn Khuyến
  3. Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.
  4. phan tich bai tho Sang Thu-Huu Thinh
  5. HOÁ HỌC VỚI ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site