Wattpad

The Sex Goddess' First Love [TO BE PUBLISHED] - Former Nerd Turned Sex Goddess

"I... I like you, Tristan." Mahinang sabi ko.He just stared at me. Wala ni konting bakas ng emosyon sa mukha niya. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Bakit pa kasi pinagtapat ko sa kanya ang nararamdaman ko. Ngayon ako nahihiya sa sinabi ko. Sana lamunin na lang ako ng lupa!May ngiting sumilay sa labi nito. Lumaki ang ngiti nito ha... more > (2 pages)


Part 1 of 58 >
Filipino / 5727 votes / 570 comments
uploaded by RainbowColoredMind
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 11191276 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Sleeping With My Rapist
  2. Ruthless Seduction
  3. Bestfriend -Slash- Bedmate
  4. SFLL
  5. The Blue Book: At Your Service
  6. The Pregnant Virgin
  7. His Bed Warmer Wife [To Be Publish Under LIB]
  8. Born for the sex god(FIN)
  9. A Deal is a Deal
  10. Bedroom Negotiations

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site