Wattpad

The Sex Goddess' First Love [TO BE PUBLISHED] - Former Nerd Turned Sex Goddess

"I... I like you, Tristan." Mahinang sabi ko.He just stared at me. Wala ni konting bakas ng emosyon sa mukha niya. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Bakit pa kasi pinagtapat ko sa kanya ang nararamdaman ko. Ngayon ako nahihiya sa sinabi ko. Sana lamunin na lang ako ng lupa!May ngiting sumilay sa labi nito. Lumaki ang ngiti nito ha... more > (2 pages)


Part 1 of 58 >
Filipino / 6881 votes / 629 comments
uploaded by RainbowColoredMind
tags /

Recommendations

  1. Phoenix Cordova (SWMR)
  2. Ruthless Seduction
  3. Bestfriend -Slash- Bedmate
  4. The Blue Book: At Your Service
  5. SFLL

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site