Wattpad

The Sex Goddess' First Love [TO BE PUBLISHED] - Former Nerd Turned Sex Goddess

"I... I like you, Tristan." Mahinang sabi ko.He just stared at me. Wala ni konting bakas ng emosyon sa mukha niya. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Bakit pa kasi pinagtapat ko sa kanya ang nararamdaman ko. Ngayon ako nahihiya sa sinabi ko. Sana lamunin na lang ako ng lupa!May ngiting sumilay sa labi nito. Lumaki ang ngiti nito ha... more > (2 pages)


Part 1 of 58 >
Filipino / 4237 votes / 502 comments
uploaded by RainbowColoredMind
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 11191276 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. A Deal is a Deal
  2. SFLL
  3. Romancing The Ice Prince
  4. THE PAYMENT OF HER DEBT [PUBLISHED UNDER LIB]
  5. LOVING SEBASTIAN GREENE (GREY) - SOON TBP ON 2015
  6. His Bed Warmer Wife [Completed]
  7. Wicked Ways Book 1 and 2 (TO BE PUBLISHED)
  8. Forgotten Memories 2
  9. A Wife's Cry [TO BE PUBLISHED]
  10. His Secretary Published under LIB

Search

What's Hot | What's New | Featured

home | faq | full web site