Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

cau 5. noi dung y nghia cap pham tru nguyen nhan va ket qua

Câu 5. Phân tích nội dung cơ bản của các phạm trù nguyên nhân và kết quả. ý nghĩa của việc nghiên cứu các phạm trù này.

Trả lời: Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vạt hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một biến đổi nào đó.

- Kết quả là một hiện tượng mới xuất hiện có một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra.

- Điều k... more > (3 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 0 comments
uploaded by mysoultb
tags / phung thoa van

Recommendations

  1. Nữ phụ tiên lộ từ từ ( nữ phụ, tu chân.)
  2. Nữ phụ tiên lộ gập ghềnh
  3. Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt [Xk,dị giới]
  4. [12 chòm sao ] Học viện thần linh Zodiac
  5. [Edit] [Yoonsic] Tiên Hôn Hậu Ái

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site