Wattpad

cau 5. noi dung y nghia cap pham tru nguyen nhan va ket qua

Câu 5. Phân tích nội dung cơ bản của các phạm trù nguyên nhân và kết quả. ý nghĩa của việc nghiên cứu các phạm trù này.

Trả lời: Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vạt hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một biến đổi nào đó.

- Kết quả là một hiện tượng mới xuất hiện có một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra.

- Điều k... more > (4 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 0 comments
uploaded by mysoultb
tags / phung thoa van

Recommendations

  1. Khi hoàng hậu nổi giận!!! [Tử Dạ]
  2. Mèo Hoang - Đinh Mặc (Tập 1)
  3. Thiên thần của riêng anh
  4. Gia đình Akatsuki
  5. Những chiến binh GOT7

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site