Wattpad

cau 5. noi dung y nghia cap pham tru nguyen nhan va ket qua

Câu 5. Phân tích nội dung cơ bản của các phạm trù nguyên nhân và kết quả. ý nghĩa của việc nghiên cứu các phạm trù này.

Trả lời: Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vạt hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một biến đổi nào đó.

- Kết quả là một hiện tượng mới xuất hiện có một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra.

- Điều k... more > (4 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 0 comments
uploaded by mysoultb
tags / phung thoa van

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 1145811 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Cầu Ma Tác giả: Nhĩ Căn
  2. Bach-Luyen-Thanh-Tien 2595
  3. Hoàng Tộc full
  4. tinh chien phong bao full
  5. [EXO Fanfic] 12 vị thần
  6. Sủng Mị full
  7. ta muon phong thien full
  8. Cực phẩm nữ tiên [hố]
  9. Vô Tận Thần Công full
  10. Yêu Cung full

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site