Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

cau 5. noi dung y nghia cap pham tru nguyen nhan va ket qua

Câu 5. Phân tích nội dung cơ bản của các phạm trù nguyên nhân và kết quả. ý nghĩa của việc nghiên cứu các phạm trù này.

Trả lời: Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vạt hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một biến đổi nào đó.

- Kết quả là một hiện tượng mới xuất hiện có một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra.

- Điều k... more > (3 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 0 comments
uploaded by mysoultb
tags / phung thoa van

Recommendations

  1. Bóng tối (Darkness) NP, HĐ, 18+, Cao H, Hoa Minh Tuyết
  2. (12 CHÒM SAO)THE MAGIC SCHOOL
  3. Lucy, xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm
  4. Khuynh thành phong hoa (Nữ cường, tu chân, np) - Bạch Ngọc Tuyết
  5. Tiểu sử của các tướng LMHT

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site