Wattpad

cau 5. noi dung y nghia cap pham tru nguyen nhan va ket qua

Câu 5. Phân tích nội dung cơ bản của các phạm trù nguyên nhân và kết quả. ý nghĩa của việc nghiên cứu các phạm trù này.

Trả lời: Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vạt hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một biến đổi nào đó.

- Kết quả là một hiện tượng mới xuất hiện có một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra.

- Điều k... more > (4 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 0 comments
uploaded by mysoultb
tags / phung thoa van

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 1145811 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Dân tộc tôn giáo
  2. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của CNXH ở Việt Nam
  3. Vat Chat Y Thuc
  4. Câu 1: Hãy phân tích hai thuộc tính của hàng hóa.
  5. tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa
  6. Cau 3 Cai chung va cai rieng
  7. Câu 12. Trình bày nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản
  8. hoc thuyet gia tri thang du
  9. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA
  10. Hàng Hóa Và Thuộc Tính Của Hàng Hóa? Tính Chất Hai Mặt Của Lao Động Sản Xuất Hàng Hóa ?Phân Biệt Lao

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site