Wattpad

cau 5. noi dung y nghia cap pham tru nguyen nhan va ket qua

Câu 5. Phân tích nội dung cơ bản của các phạm trù nguyên nhân và kết quả. ý nghĩa của việc nghiên cứu các phạm trù này.

Trả lời: Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vạt hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một biến đổi nào đó.

- Kết quả là một hiện tượng mới xuất hiện có một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra.

- Điều k... more > (4 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 0 comments
uploaded by mysoultb
tags / phung thoa van

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 1145811 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. [EXO Fanfic] 12 vị thần
  2. Đặc Thù Không Gian full
  3. Cầu Ma Tác giả: Nhĩ Căn
  4. Vương phi 13 tuổi
  5. Độc y xấu phi_giới thiệu
  6. Đại tiểu thư giá lâm_P1
  7. Bach-Luyen-Thanh-Tien 2595
  8. Cực phẩm nữ tiên [hố]
  9. Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Full
  10. Võng Du Tiên Hiệp Full

Search

What's Hot | What's New | Featured

home | faq | full web site