Wattpad

cau 5. noi dung y nghia cap pham tru nguyen nhan va ket qua

Câu 5. Phân tích nội dung cơ bản của các phạm trù nguyên nhân và kết quả. ý nghĩa của việc nghiên cứu các phạm trù này.

Trả lời: Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vạt hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một biến đổi nào đó.

- Kết quả là một hiện tượng mới xuất hiện có một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra.

- Điều k... more > (4 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 0 comments
uploaded by mysoultb
tags / phung thoa van

Recommendations

  1. Finding the lost Dreamcatcher
  2. Khi hoàng hậu nổi giận!!! [Tử Dạ]
  3. Thần Ma Hệ Thống full
  4. [ MAU XUYÊN ] NAM CHỦ, ĐỨNG LẠI!
  5. Quang Tốc Lĩnh Bào Giả Full

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site