Wattpad

cau 5. noi dung y nghia cap pham tru nguyen nhan va ket qua

Câu 5. Phân tích nội dung cơ bản của các phạm trù nguyên nhân và kết quả. ý nghĩa của việc nghiên cứu các phạm trù này.

Trả lời: Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vạt hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một biến đổi nào đó.

- Kết quả là một hiện tượng mới xuất hiện có một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra.

- Điều k... more > (4 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 0 comments
uploaded by mysoultb
tags / phung thoa van

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 1145811 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. 12 chòm sao: Fate or Fake
  2. Dị Năng Du Hí Hệ Thống Full
  3. Trọng sinh Nữ Hoàng Asisu
  4. [ MAU XUYÊN] BÀI ĐOẠN NHÂN SINH
  5. Những mẩu chuyện ngắn (gxg)
  6. Du Hiệp Hệ Thống Full
  7. Bước ra từ cổ tích - El
  8. Cực phẩm nữ tiên [hố]
  9. TRỌNG SINH CHI LẦN NỮA LÀM VUA
  10. [DG]Ác Ma Rất Khuynh Thành

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site