Wattpad

My Prince (Published Book) - My Prince

"Alam mo Binbo, wala namang taong nagmamahal ang hindi naranasang magpaka-tanga."

Thirteen years old, grade seven kami, nang sabihin sa akin yan ng best friend kong si Ren. Naitanong ko kasi sa kanya kung bakit yung classmate naming si Aya ay dikit pa rin nang dikit doon sa lalaking gusto niya, na si Sic, kahit na pinagtutulakan na siya nito palay... more > (4 pages)


Part 1 of 79 >
Filipino / 10922 votes / 2727 comments
uploaded by alyloony
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 1340103 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Operation Break the Casanova's Heart (Published Book)
  2. Reaching You (My Prince's Spin-off. Soon to be published)
  3. He's a Kidnapper (PUBLISHED)
  4. Ang Boyfriend Kong Artista. [Published book]
  5. [PUBLISHED BOOK] Three words, Eight letters, Say it and I'm Yours
  6. Voiceless ♪ (Available in Bookstores Nationwiide)
  7. Teen Clash [Boys vs. Girls] (PUBLISHED)
  8. The Four Bad Boys And Me (Published)
  9. The Boy Next Door (Completed)
  10. For Hire: A Damn Good Kisser (PUBLISHED)

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site