Wattpad

My Prince (Published Book) - My Prince

"Alam mo Binbo, wala namang taong nagmamahal ang hindi naranasang magpaka-tanga."

Thirteen years old, grade seven kami, nang sabihin sa akin yan ng best friend kong si Ren. Naitanong ko kasi sa kanya kung bakit yung classmate naming si Aya ay dikit pa rin nang dikit doon sa lalaking gusto niya, na si Sic, kahit na pinagtutulakan na siya nito palay... more > (4 pages)


Part 1 of 79 >
Filipino / 11311 votes / 2777 comments
uploaded by alyloony
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 1340103 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Reaching You (My Prince's Spin-off. Soon to be published)
  2. Operation Break the Casanova's Heart (Published Book)
  3. He's a Kidnapper (PUBLISHED)
  4. Ang Boyfriend Kong Artista. [Published book]
  5. [PUBLISHED BOOK] Three words, Eight letters, Say it and I'm Yours
  6. Voiceless ♪ (Available in Bookstores Nationwiide)
  7. Teen Clash [Boys vs. Girls] (PUBLISHED)
  8. The Other Side (soon to be published!)
  9. The Four Bad Boys And Me (Published)
  10. Avah Maldita (AARTE PA?) [BOOK 1] (ORIGINAL VERSION)

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site