Wattpad

Phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấpCăn cứ vào thời hạn luân chuyển của vốn người ta đã chia TTCK ra làm 2 loại :
A, Thị trường sơ cấp:
- Là thị trường mua bán các CK lần đầu được phát hành qua đó huy động vốn để đưa và đầu tư
- Thị trường này cung cấp hàng hóa cho TTCK , có khả năng thu gom mọi nguồn vốn tiết kiệm lớn nhỏ của từn... more > (1 page)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 0 comments
uploaded by quynhbum
tags / nene

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 1517334 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. (H văn) DTHL
  2. Tiểu sử các nhân vật trong Naruto
  3. [Non-fiction] Quà sinh nhật
  4. BOF đồng nhân
  5. CN
  6. The Last Time
  7. TSCĐTUC
  8. [TaengSic] vợ ơi! đừng nghịch nữa
  9. (H văn) Tổng Hợp
  10. MNKĐMPCHLN

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site