Wattpad

Phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấpCăn cứ vào thời hạn luân chuyển của vốn người ta đã chia TTCK ra làm 2 loại :
A, Thị trường sơ cấp:
- Là thị trường mua bán các CK lần đầu được phát hành qua đó huy động vốn để đưa và đầu tư
- Thị trường này cung cấp hàng hóa cho TTCK , có khả năng thu gom mọi nguồn vốn tiết kiệm lớn nhỏ của từn... more > (1 page)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 0 comments
uploaded by quynhbum
tags / nene

Recommendations

  1. Tự kỷ ~ ing
  2. Tiểu sử các nhân vật trong Naruto
  3. [Đam mỹ] Kế hoạch cua trai( Hoàn )
  4. MTTSCVHSPK
  5. [Đam mỹ] Day dưa (Hoàn)

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site