Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

Giáo dục công dân lớp 8 - Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội.

BÀI 13: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI.

· Nội dung bài học:

1. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hôi. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm.

2. Tệ nạn xã hội ảnh hưởng... more > (2 pages)


< Part 2 of 10 >
Tiếng Việt / 8 votes / 6 comments
uploaded by Hami06
tags /

Recommendations

  1. Longfic [ChanBaek] [NC-15] Scandal
  2. [Longfic][Exo, ChanBaek] Yêu thương đến chết
  3. Khoa học và tâm linh
  4. nạn bạo lực học đường xảy ra trong học sinh
  5. [shortfic] CHANBAEK là của nhau

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site