Wattpad

Giáo dục công dân lớp 8 - Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội.

BÀI 13: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI.

· Nội dung bài học:

1. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hôi. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm.

2. Tệ nạn xã hội ảnh hưởng... more > (3 pages)


< Part 2 of 10 >
English / 0 votes / 1 comment
uploaded by Hami06
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 2484247 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Đông Hạ
  2. Ta yêu nô lệ của lão đại
  3. Nhạn Độ Thủy Nhu Tình
  4. Ở Cùng Ma Vương
  5. Chỉ thích hút máu của ngươi
  6. Khó có thể tha thứ
  7. ANH THẢO TRONG GIÓ
  8. Kết tóc
  9. Buông tay
  10. Ta là mèo con không phải hổ

Search

What's Hot | What's New | Featured

home | faq | full web site