Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

Giáo dục công dân lớp 8 - Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội.

BÀI 13: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI.

· Nội dung bài học:

1. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hôi. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm.

2. Tệ nạn xã hội ảnh hưởng... more > (2 pages)


< Part 2 of 10 >
Tiếng Việt / 10 votes / 8 comments
uploaded by Hami06
tags /

Recommendations

  1. [Vương Minh Ngọc[ KaiYuan][Oneshot]Anh Vẫn Yêu Em
  2. Cổ tích anh Bờ và cô Cờ (Short Story)
  3. [Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU!
  4. [H Văn] Thao Em Đến Chết [KaiYuan]
  5. [EDIT] [Khải Nguyên] [H] Bảo Bối. Anh yêu Em

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site