Wattpad

[18+] Hoa Nhân chap 1=>8

Thế gian vốn bất nhân, con người luôn là thứ sinh vật thượng đẳng. Họ tự cho mình cái quyền dẫm đạp lên hầu hết mọi loài sinh vật. Vạn vật trên đời này sống chết ra sao...há chẳng phải đều do con người tự quyết định ?

Loài người các ngươi... hơn chúng ta điểm nào? Nếu có ắt hẳn là do chúng ta không tàn độc và máu lạnh như các ngươi thôi!

Ta hận!
... more > (55 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 1 comment
uploaded by Yulhentai
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 2802289 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. [NT] Ở chung việc vặt - Thập Dạ Hải.
  2. Truyện les Làn da Kim Khánh
  3. rain_pro
  4. [BH]Tiểu Khất Cái Biến Thân Kí 1
  5. TRUYỆN LES (LGBT): HẠNH PHÚC MONG MANH ( PHẦN CUỐI)
  6. ĐƯƠNG 1 CHIỀU truyện les
  7. Lâu đài hắc ám ( truyện les )
  8. [OnGoing] Em gái
  9. ĐẾN CHẾT VẪN YÊU EM ! ( Truyện Les )
  10. Thần Hi Đích Yêu- Truyện les

Search

What's Hot | What's New | Featured

home | faq | full web site