Wattpad

[18+] Hoa Nhân chap 1=>8

Thế gian vốn bất nhân, con người luôn là thứ sinh vật thượng đẳng. Họ tự cho mình cái quyền dẫm đạp lên hầu hết mọi loài sinh vật. Vạn vật trên đời này sống chết ra sao...há chẳng phải đều do con người tự quyết định ?

Loài người các ngươi... hơn chúng ta điểm nào? Nếu có ắt hẳn là do chúng ta không tàn độc và máu lạnh như các ngươi thôi!

Ta hận!
... more > (55 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 1 comment
uploaded by Yulhentai
tags / hay les truyện

Recommendations

  1. [oneshot][TRANS]Log Cake(Christmas TaeNy)
  2. [TWOSHOT][SNSD] Hạnh Phúc ? [Chap 1 -> 2-3END + BONUS], TaeNy
  3. [Oneshot] Love in Showbiz | Taeny | End | Happy Birthday Tiffany
  4. [Taeny] Imagine Me & You - Au:vans_s1
  5. Cô gái bắt ép chú chó làm tình với mình! Cấm trẻ em đọc

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site