Wattpad

[18+] Hoa Nhân chap 1=>8

Thế gian vốn bất nhân, con người luôn là thứ sinh vật thượng đẳng. Họ tự cho mình cái quyền dẫm đạp lên hầu hết mọi loài sinh vật. Vạn vật trên đời này sống chết ra sao...há chẳng phải đều do con người tự quyết định ?

Loài người các ngươi... hơn chúng ta điểm nào? Nếu có ắt hẳn là do chúng ta không tàn độc và máu lạnh như các ngươi thôi!

Ta hận!
... more > (55 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 1 comment
uploaded by Yulhentai
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 2802289 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Devil...Insatiable (les)
  2. [NT] Ở chung việc vặt - Thập Dạ Hải.
  3. cam xua
  4. rain_pro
  5. Hi Du Hoa Tùng
  6. Truyen zzz 1
  7. Bố làm gì con
  8. ca nha thuong nhau
  9. Nữ Thủ Trưởng Hấp Dẫn
  10. Truyện les Làn da Kim Khánh

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site