Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

The Boy Next Door (Completed) - Chapter 2 (p.2 of 6)

bakit mo ba ako pinasakay dito sa kotse mo?" Inikot ko ang mga mata ko at pinagmasdan ang kabuuan ng sasakyan bago muling binaling sa kanya ang paningin ko. "Nagpahatid ba ako ha? Did Mom hire you to be my personal driver?" Tinaasan ko siya ng kilay.

Tiningnan ako nito ng masama. "Can't you tone down your voice? Ang sakit sa tainga, e." Ginamit pa nito ang kanyang hinliliit para ipasok sa kanyang tainga at kunwa'y may tinanggal dito.

Humalukipkip naman ako. "At ako pa ngayon ang masakit sa tainga? E, ikaw? Masakit ka sa ulo!"

"Ano ba'ng problema mo?" He glared.

"Ano rin ba'ng problema mo?" I shot back.

"Look, nagmagandang-loob na nga akong isakay ka papunta sa school tapos ganyan pa ang trato mo sa akin? Is that the way to pay gratitude?"

"Hoy! FYI, hindi ko sinabing ihatid mo ako. Kusa ka diyang biglang sumulpot at nag-horn ng malakas then sinigawan ako para pasakayin sa gintong kotse mo. I mean, why? Six years mo akong hindi pinapansin then suddenly you're acting like that as if nothing happened?"

Natigilan ako. Oh no. Napahawak ako bigla sa bibig ko. Ano ba'ng mga sinabi ko?

Hindi na siya umimik. Halatang natigilan din. Pinagpatuloy na lang niya ang pagmamaneho.

What the hell did you say, Astrid? Argh, a small voice from my head said.

Hindi na lang ako nagsalita sa buong byahe. Pinagpatuloy ko na lang ang pagtingin sa bintana.--Maya-maya lang ay natanaw ko na ang UPLB gate.

Inayos

< prev  |  next >
<< start  |  end >>
< Part 3 of 98 >

home | faq | full web site