Wattpad

Sao Truc bai Than thoai

Nguồn : Damsan.net

Nhạc phổ bài Thần Thoại

Quy ước:
6: Do 1 --- 6' : Do 2
5: Re 1 --- 5' : Re 2
4: Mi 1 --- 4' : Mi 2
3: Fa 1 --- 3' : Fa 2
2: Sol 1 --- 2' : Sol 2
1: La 1 --- 1' : La 2
0: Si --- 0b: Si giáng
Các số trên cũng là số lỗ cần bịt trên cây sáo Do
Dấu "-" giữa các nốt là dấu luyến


The Myth:
Đoạn 1: 5 1 4 5 5 4 3... nhiều hơn > (1 trang)


Phần 1 của 1
Tiếng Việt / 0 bình chọn / 3 bình luận
Tải lên bởi boynd1st
Thẻ /

Tải ứng dụng Wattpad cho điện thoại của bạn và wattcode sử dụng 435088 để đọc. Hoặc tải về các cuốn sách độc lập để đọc ngoại tuyến.

Đề nghị

  1. Vợ CHỒNG NHÀ 2MIN (ONESHOT)
  2. tịnh thế thuần âm
  3. In Love
  4. xuyên việt - thiên sứ giới
  5. tinh tế khế ước tướng quân
  6. THAY THÁI ĐỘ, ĐỔI CUỘC ĐỜI
  7. Cổ Tích Tình Yêu
  8. KN
  9. MCQTGCTT

Tìm kiếm

Chuyên mục nóng | Có gì mới | Đặc trưng

home | faq | full web site