Wattpad

Sao Truc bai Than thoai

Nguồn : Damsan.net

Nhạc phổ bài Thần Thoại

Quy ước:
6: Do 1 --- 6' : Do 2
5: Re 1 --- 5' : Re 2
4: Mi 1 --- 4' : Mi 2
3: Fa 1 --- 3' : Fa 2
2: Sol 1 --- 2' : Sol 2
1: La 1 --- 1' : La 2
0: Si --- 0b: Si giáng
Các số trên cũng là số lỗ cần bịt trên cây sáo Do
Dấu "-" giữa các nốt là dấu luyến


The Myth:
Đoạn 1: 5 1 4 5 5 4 3... more > (1 page)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 3 comments
uploaded by boynd1st
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 435088 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Cái này nữ quỷ đĩnh khả ái
  2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  3. Song giới mậu dịch nam thần - Chu Nữ
  4. hotgirl đẹp trai
  5. sugar free jimin couple
  6. [LONGFIC] Choose To Love You | Taeny
  7. JiMin/MinYeon Kẻ Lang Thang
  8. Điệp viên siêu quậy
  9. Đam mỹ ngắn
  10. Duyên Mộng Phù Sinh

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site