Wattpad

Sao Truc bai Than thoai

Nguồn : Damsan.net

Nhạc phổ bài Thần Thoại

Quy ước:
6: Do 1 --- 6' : Do 2
5: Re 1 --- 5' : Re 2
4: Mi 1 --- 4' : Mi 2
3: Fa 1 --- 3' : Fa 2
2: Sol 1 --- 2' : Sol 2
1: La 1 --- 1' : La 2
0: Si --- 0b: Si giáng
Các số trên cũng là số lỗ cần bịt trên cây sáo Do
Dấu "-" giữa các nốt là dấu luyến


The Myth:
Đoạn 1: 5 1 4 5 5 4 3... more > (1 page)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 1 vote / 3 comments
uploaded by boynd1st
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 435088 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
  2. [Shortfic] Hạnh phúc mong manh - Yulsic-Bonus 2
  3. Tôi có trúc mã
  4. Thiên Thần, thuộc về một Ác Quỷ
  5. [LONGFIC] Who's She - TaeNy
  6. 419 [EunYeon/JiJung] [LongFic]
  7. Tướng môn nam thê - Tu Thất
  8. Love,Life And Me
  9. NẾU BỖNG TA CHẠM NHAU (PHẦN 2)
  10. [Longfic | AllxKook] Chung nhà

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site