Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

Sao Truc bai Than thoai

Nguồn : Damsan.net

Nhạc phổ bài Thần Thoại

Quy ước:
6: Do 1 --- 6' : Do 2
5: Re 1 --- 5' : Re 2
4: Mi 1 --- 4' : Mi 2
3: Fa 1 --- 3' : Fa 2
2: Sol 1 --- 2' : Sol 2
1: La 1 --- 1' : La 2
0: Si --- 0b: Si giáng
Các số trên cũng là số lỗ cần bịt trên cây sáo Do
Dấu "-" giữa các nốt là dấu luyến


The Myth:
Đoạn 1: 5 1 4 5 5 4 3... more > (1 page)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 1 vote / 3 comments
uploaded by boynd1st
tags /

Recommendations

  1. Câu 10 cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  2. tính tất yếu của CMXHCN
  3. Cau 9: MQH bien chung giua csht va kttt
  4. Phân tích các chức năng của tiền tệ
  5. Câu 5. Trình bày những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site