Wattpad

Sao Truc bai Than thoai

Nguồn : Damsan.net

Nhạc phổ bài Thần Thoại

Quy ước:
6: Do 1 --- 6' : Do 2
5: Re 1 --- 5' : Re 2
4: Mi 1 --- 4' : Mi 2
3: Fa 1 --- 3' : Fa 2
2: Sol 1 --- 2' : Sol 2
1: La 1 --- 1' : La 2
0: Si --- 0b: Si giáng
Các số trên cũng là số lỗ cần bịt trên cây sáo Do
Dấu "-" giữa các nốt là dấu luyến


The Myth:
Đoạn 1: 5 1 4 5 5 4 3... more > (1 page)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 3 comments
uploaded by boynd1st
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 435088 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn - Hoàn
  2. Chung tình - Tĩnh Thủy Biên
  3. Tam sinh duyên
  4. [Tự truyện] Khoảng trống
  5. hotgirl đẹp trai
  6. KCTL
  7. [LONGFIC] Choose To Love You | Taeny
  8. (Tự truyện) Giữa những mùa lá
  9. Điệp viên siêu quậy
  10. Nhật ký

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site