Wattpad

Sao Truc bai Than thoai

Nguồn : Damsan.net

Nhạc phổ bài Thần Thoại

Quy ước:
6: Do 1 --- 6' : Do 2
5: Re 1 --- 5' : Re 2
4: Mi 1 --- 4' : Mi 2
3: Fa 1 --- 3' : Fa 2
2: Sol 1 --- 2' : Sol 2
1: La 1 --- 1' : La 2
0: Si --- 0b: Si giáng
Các số trên cũng là số lỗ cần bịt trên cây sáo Do
Dấu "-" giữa các nốt là dấu luyến


The Myth:
Đoạn 1: 5 1 4 5 5 4 3... more > (1 page)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 1 vote / 3 comments
uploaded by boynd1st
tags /

Recommendations

  1. Công chúa, xem như cô lợi hại
  2. Khi bạn gái tôi yêu em gái tôi Yulsic Jeyul
  3. [LONGFIC] Hợp Đồng Hôn Nhân (SoRi, JiMin)
  4. Tâm sự với readers
  5. [Bách Hợp Tiểu Thuyết] [Trường Thiên] Mẹ Kế

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site