Wattpad

EX with Benefits (COMPLETED) - EX with Benefits

"Siguro ang dapat kong gawin, hayaan ko lang na mahalin siya. Let the feeling flow. Hanggang sa mapagod ako. At kapag dumating ang araw na yon, hindi ko na kailangang kumbinsihin ang sarili ko na iwasan siya."... more > (1 page)


Part 1 of 73 >
Filipino / 7216 votes / 607 comments
uploaded by youramnesiagirl
tags / adam love paris

Recommendations

  1. My Pervert Roommate (COMPLETED)
  2. Arranged Marriage To My Boss (Completed/To Be Published)
  3. Neighbors With Benefits (COMPLETED)
  4. Marry Me (COMPLETED)
  5. One Night Mistake (COMPLETED)

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site