Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

What's Hot (page 2)

  1. Fanfic Khoảnh Khắc Yêu (JiMin/MinYeon couple)
  2. (OG) Độc Gia Chuyên Sủng - L linh
  3. [Threeshot/ChanBaek] [H Văn] Tiểu Bạch Bị BaBa Ăn Mất Rồi!!
  4. Bà Xã Lạnh Lùng
  5. Mau xuyên nếu tình tựa như muốn (H)
  6. [Chuyển Ver][HunHan][H Văn] Ái Thượng Tử Đối Đầu
  7. Little Tsuna and Giotto +FULL
  8. [SasuNaru Fanfic] Tìm Thấy Nhau
  9. Đồng Nhân Hai Người Cha - Ở Bên Nhau
  10. Longfic DESTINY!-Yoonsic [Teaser-end]

more >

Search

What's Hot | Featured | By Category

Language

home | faq | full web site