Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

What's New

  1. Thông Báo Của Các Truyện.
  2. [ Oneshot ] [ Nejiten ] Màu Mắt Của Chúng Ta
  3. Soái ca
  4. Gia Cát Linh Ẩn - Cửu Dã Thần Tây
  5. [ Biệt đội Ảo Tưởng Sức Mạnh ]
  6. Tình Yêu Học Đường
  7. [EDIT] [SEYOON] - Điên Cuồng Độc Chiếm
  8. Đức Phật và Nàng: Hoa sen xanh_Chương Xuân Di_
  9. WooGyu ( Chuyển Ver) : Tiểu Tử ! Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm!
  10. (Oneshot) Nắng Lấp Lóa Trên Đỉnh Đầu Đầy Mưa

more >

Search

What's Hot | Featured | By Category

Language

home | faq | full web site