Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

What's New

  1. Bôn Nguyệt -Thục Khách
  2. Lost - Lạc
  3. [EXO][ChanBaek HunHan SuLay KaiSoo KrisTao Xiuchen] I just wanna make you love me
  4. Kén Cá Chọn Canh
  5. [Chuyển ver] [Markson] Ai Hiểu Được Lòng Em
  6. [Long fic ][Fictional Girl] [EXO][Chanyeol] Yêu anh, thêm một lần nữa.
  7. Vì anh nghĩ về em
  8. Truyện 12cs Nối Nhầm Tơ Duyên... Đúng Hay Sai?
  9. Me
  10. [LONGFiC] [GilenChi] - Yêu

more >

Search

What's Hot | Featured | By Category

Language

home | faq | full web site