Wattpad

Discover a World of Unlimited Stories

What's Hot

  1. Ông chủ tổng giám đốc của tôi - Phi Dạ Phi Nguyệt
  2. Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Lục Xu [Full]
  3. Tôi có trúc mã
  4. EXO đoản văn: EXO Every Day
  5. [Fanfiction] 12 chòm sao và Lớp Học Cá Biệt
  6. [Khải - Nguyên] [Chuyển ver]: Anh sẽ ăn tôi sao??
  7. [Shortfic- KaiYuan] [NC-17] Vương Nguyên Nhi~~ phải gọi tôi bằng anh!!
  8. [CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG BUỔI FANSIGN]_[EXO]
  9. Sủng Vật
  10. [Chuyển ver] [HunHan] Lộc Hàm lên nhầm giường

more >

Search

What's Hot | Featured | By Category

Language

home | faq | full web site