Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

Campus Loveteam

Campus LOVETEAM
Meet the Characters
Chapter 1
Chapter 2 - Part 1
Chapter 2 - Part 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15 - Part 1
Chapter 15 - Part 2
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 21
Chapter 22
Chapter 23
Chapter 24
Chapter 25
Chapter 26 - Part 1
Chapter 26 - Part 2
Chapter 27
Chapter 28
Chapter 29 - Part 1 & 2
Chapter 30
The End
BOOK 2 - Prologue/Trailer
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Attention:
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10 - Part 1
Chapter 10 - Part 2
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20 - End
Epilogue
Special Chapter - I
Special Chapter II - Her Heartbreak
Special Chapter - Ending Part 1
Ending
Author's Note
Para sa mga hindi nakabasa ng Ending

home | faq | full web site